Privacy statement

Een pot van Rob respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft worden vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die de website bezoeken. U wordt gevraagd uw persoonsgegevens op te geven bij de aankoop van producten of het boeken van een workshop. Een pot van Rob legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Een pot van Rob verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.